A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás VP2-6.1.1-16

Darányi Ignác terv

(Last Updated On: 2018-11-06)

VP2-6.1.1-16 A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás

Új Magyarország logo

Új Magyarország logo

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás” elnevezésű (VP2-6.1.1-16 azonosító jelű) felhívás.

Széchenyi terv logo

Széchenyi terv

A felhívás célja

Az Európai Unió más országaihoz hasonlóan Magyarországon is növekszik a mezőgazdaságban dolgozók átlagéletkora, a gazdatársadalom elöregszik. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a gazdálkodók 31 százaléka 65 év feletti, míg a 34 év alattiak aránya csupán 6,1 százalék. A gazdálkodói réteg elöregedésén túl jelentős probléma, hogy a szakismerettel rendelkezők aránya a 35 évnél fiatalabbak körében az uniós átlagnak csak mintegy fele. Szükséges tehát a megfelelő szakmai képzettséggel és gyakorlattal rendelkező fiatal gazdálkodók bevonásával a termelői generációváltás elősegítésének speciális eszközökkel történő, komplex módon történő támogatása.

A felhívás célja a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának támogatása, ezzel együtt a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő korstruktúrájának javítása, a vidék népességmegtartó képességének növelése és a mezőgazdasági tevékenység hosszú távú megtartása. A magas hozzáadott értékű, munkaerő-intenzív agrárágazatokban – az állattenyésztésben és a kertészetben – tevékenykedni kívánó fiatalok támogatását a felhívás kiemelten kívánja kezelni. Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

 

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

Újonnan létrehozott mezőgazdasági vállalkozás támogatása:

–          az üzleti tervben vállalt, azzal szorosan összefüggő és ahhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítése.

A projekt területi korlátozása

A projektek megvalósítási területe Magyarország.

A támogatás formája

Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás egyösszegű vissza nem térítendő általány támogatásnak minősül.

 

A támogatás mértéke, összege

  1. a támogatás mértéke: 40 000 eurónak megfelelő forintösszeg, egyösszegű átalány formájában, két részletben, 5 évre nyújtva:

a) az első kifizetési kérelem benyújtásával a támogatás a teljes összeg 75%-a,

b) a támogatási összeg fennmaradó 25%-a a felhívás szerinti- és az üzleti tervben vállalt kötelezettségek teljesítésének függvényében, legkorábban az első igényléstől számított 36 hónap elteltével, de legkésőbb a működési időszak megkezdésétől számított 54. hónap utolsó napjáig tervezhető és igényelhető.

  1. A támogatás folyósítása a 2007. évi XVII. törvény 28/A. § (2) bekezdése alapján a kedvezményezett ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített fizetési számlájára történik.